De Nederlandse economie groeit in 2017 verder door en de werkloosheidsdaling blijft zich verder voortzetten. Waar in 2016 nog 6% van de beroepsbevolking werkzoekend was, zal dit in 2017 naar verwachting uitkomen op 5,2%. De uitzendbranche is een belangrijke motor voor een (verdere) banengroei, maar de spanning op de arbeidsmarkt neemt wel toe.

Daling werkloosheid sinds 2014

In 2014 was 7,9% van de beroepsbevolking werkzoekend en sindsdien is dit percentage jaar op jaar gedaald. Het totaal aantal gewerkte uren is inmiddels gelijk aan het niveau uit 2008, echter is het lage percentage van 3,7% uit dat jaar nog niet haalbaar. Dit heeft met name te maken met de nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking neemt in 2017 naar verwachting toe met ruim 60.000 mensen (tot iets meer dan 9 miljoen) en de werkloze beroepsbevolking daalt met 67.000 mensen (tot 572.000). Dit komt overeen met een werkloosheidspercentage van 5,2. Tussen de provincies variëren de werkloosheidspercentages in 2017 naar verwachting van 4,1% in Zeeland tot 6,5% in Groningen.

Banengroei door uitzendbanen

In 2016 is de mijlpaal van 10 miljoen banen bereikt. Deze mijlpaal is hoofdzakelijk te danken aan het aantal uitzendbanen (130.000), wat bijna driekwart deel van het totaal aan nieuwe banen betrof. Gezien de overwegend positieve gunstige groeivooruitzichten voor de meeste sectoren is de verwachting dat de banengroei zich uitbreidt naar meer sectoren.

Spanning op arbeidsmarkt door banengroei

Door de toenemende vraag is er sprake van een oplopende spanning op de arbeidsmarkt. In 2017 zal er sprake zijn van een verdere opbouw van de spanning, die in meer beroepsgroepen en regio’s tot een krappe arbeidsmarkt zal leiden. Resultaat hiervan is dat meer en meer vacatures moeilijker te vervullen zullen zijn. Dit is met name zichtbaar in de zoektocht naar technisch personeel.

Inhuren uitzendkrachten

Wilt u (buitenlandse) uitzendkrachten inzetten? OrangeJobs Uitzendbureau biedt gekwalificeerd technisch personeel en hardwerkende productiekrachten uit binnen- en buitenland. Bel ons op telefoonnummer 0294 – 28 70 27 of laat een bericht achter op de website en wij bellen u terug.