Goed werkgeverschap is één van de pijlers waardoor OrangeJobs Uitzendbureau in de afgelopen ruim 13 jaar is uitgegroeid tot één van de grotere uitzendbureaus in Oost Europees personeel.

In de media zijn de nodige negatieve verhalen geschreven over uitzendbureaus die juist in deze tijd niet goed omgaan met hun medewerkers en de geldende corona maatregelen.

Hoe gaat het ABU-gecertificeerde uitzendbureau OrangeJobs om met de corona maatregelen? Hoe zorgen zij dat de juiste hygiëne maatregelen getroffen worden? Wat doen zij om medewerkers veilig te laten wonen, reizen en werken volgens de RIVM richtlijnen? Wij vroegen het OrangeJobs oprichter: Jean-Marc Langerak.

Jean-Marc vertelt: ‘Na de aankondiging van de eerste corona maatregelen half maart merkten wij direct een uitval van de vraag bij een aantal opdrachtgevers. Daarnaast merkten we ook grote zorgen bij onze Oost Europese medewerkers over de situatie in Nederland, maar er leefden ook volop zorgen over hun gezin. Over hun partner en de kinderen die zij in veel gevallen tijdelijk achterlieten in hun thuisland.’

Met iedereen in gesprek

Jean-Marc vervolgt: ‘Uiteraard hebben wij iedere medewerker én opdrachtgever allereerst op de hoogte gesteld van de geldende RIVM maatregelen. Daarnaast zijn we met iedereen individueel in gesprek gegaan.

Een aantal medewerkers wilde graag terug naar hun gezin in het thuisland, uiteraard hebben we hen alle ruimte gegeven. Voor degenen die zijn gebleven hebben we vooral geluisterd wat wij konden doen om hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen.

We hebben alle zorgen geïnventariseerd en met ons team van recruiters, coördinatoren en accountmanagers en samen met onze opdrachtgevers de juiste aanvullende maatregelen bepaald om de zorgen we hadden opgehaald zoveel mogelijk weg te nemen. ‘

Voldoende leefruimte

De Oost Europese medewerkers leven samen, maar vormen geen formeel huishouden volgens de richtlijnen van de overheid. Hoe zorgt OrangeJobs voor voldoende leefruimte voor de medewerkers?

Jean-Marc: ‘Wij hebben het altijd al belangrijk gevonden dat onze medewerkers voldoende leefruimte hebben. Onze medewerkers wonen in eengezinswoningen en appartementen van 4 tot maximaal 6 personen. Wij maken bewust geen gebruik van grote wooncomplexen, maar kiezen voor een kleinschalige opzet waarbij onze medewerkers een eigen slaapkamer hebben en de rust en omgeving bieden die we allemaal graag ervaren.

Dit was dus niet één van de zorgen die leefden onder medewerkers. Uiteraard hebben we wel alle woningen voorzien van de nodige hygiënemaatregelen, daarnaast hebben we het schoonmaken geïntensiveerd.’

Veilig vervoer

‘Vervoer was wel een punt van zorg onder medewerkers. Het is ook onmogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in de auto. Daarom hebben we meer fietsen en meer auto’s ingezet.

We hebben iedere medewerker de keuze gegeven om op de fiets of met de auto naar zijn/werk te gaan. Vervolgens hebben we het aantal auto’s uitgebreid zodat we iedereen de garantie konden bieden dat je met maximaal 2 personen in 1 auto naar het werk rijdt.’

We blijven in gesprek

Naast de getroffen maatregelen vertelt Jean-Marc Langerak dat zijn team ook intensief contact met de opdrachtgevers blijft houden:

‘Ondanks het feit dat de werkplek en de maatregelen die op locatie getroffen worden een formele verantwoordelijkheid is van de inlener, voelen wij ons wel verantwoordelijk voor onze medewerkers. Gelukkig zijn er tot op heden geen corona besmettingen vastgesteld onder onze medewerkers en wij doen er alles aan om dit te voorkomen.’

Toenemende vraag (tijdelijke) medewerkers

Jean-Marc licht toe: ‘Intussen merken we dat de vraag naar (tijdelijke) medewerkers weer toeneemt. Ook met nieuwe klanten bespreken we de maatregelen die wij gezamenlijk treffen om corona onder controle te houden en in veiligheid te wonen, te werken en te reizen.’

Bekijk hoe OrangeJobs omgaat met de corona maatregelen: