50 plussers aan een baan vacature

30.000 50-plussers aan een baan via uitzendbureaus

Het is niet altijd gemakkelijk voor 50-plussers om aan werk te komen. Sinds de start van het Actieplan 50-plus zijn in totaal 112.901 50-plussers aan een baan geholpen. ‘Maar liefst 27% van deze ervaren medewerkers vinden een baan via een uitzendbureau, dat zijn omgerekend ruim 30.000 plaatsingen’, aldus NBBU directeur Marco Bastian.

Lees hier verder

uitzendkracht aan het werk

Toenemende vraag naar technisch personeel

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten blijft groeien en met name in de technische sector is het aantal uren toegenomen met maar liefst 14% ten opzichte van vorig jaar. Na de krimp in de jaren 2011 & 2012 neemt de vraag naar uitzendkrachten in alle sectoren sinds het najaar van 2013 toe . Dit blijkt uit de cijfers van de ABU, de brancheorganisatie voor uitzendbedrijven.

Lees hier verder

Lodewijk Asscher politiek tweede kamer

Overzicht consequenties Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden om uitbuiting en onderbetaling van werknemers, vaak uit Oost-Europa, tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.

Lees hier verder

Illustrator banner cta

Uitzendwerk blijft toenemen

De hoeveelheid werk voor uitzendkrachten is tussen half mei en midden juni explosief toegenomen. Het aantal uitzenduren steeg in die periode met 8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).  

Lees hier verder