Nederland telt 700.000 uitzendkrachten, uit onderzoek blijkt dat uitzendkrachten jaarlijks twee miljard euro opleveren voor de economie. Daarnaast zijn er nog 4 grote positieve effecten voor werkgevers wanneer uitzendkrachten worden ingehuurd.

Flexibele bezetting met lage in- & uitstroom

De economie in vele sectoren is (nog) grillig en economisch onzeker, met de inzet van uitzendkrachten kunnen bedrijven interen op de flexibele schil in plaats van op hun vaste medewerkers, waardoor een ongewenste daling van de arbeidsproductiviteit en van de bezettingsgraad wordt voorkomen en de kosten van in- & uitstroom worden beperkt.

Uitzendkrachten werken harder dan vast personeel

Omdat uitzendkrachten minder ontslagprotectie hebben dan vaste medewerkers, is de urgentie groter om hun baan veilig te stellen. Dit draagt bij aan een 1 tot 2% hogere arbeidsproductiviteit van uitzendkrachten ten opzichte van vaste medewerkers. Uitzendkrachten werken harder en doen beter hun best om hun baan te behouden en een volgend (tijdelijk) contract te krijgen.

Meer werkgelegenheid door uitzendkrachten

Een groot deel van de werkgelegenheid die via uitzendkrachten tot stand komt zou niet beschikbaar zijn, als er alleen direct vaste contracten zouden moeten worden afgesloten. Niet zonder reden krijgt 41% van alle uitzendkrachten een vast dienstverband bij de opdrachtgever. Daarnaast is door een snelle instroom van uitzendkrachten de opdrachtgever in staat meer en sneller omzet en resultaat te boeken.

Uitzendkrachten leiden tot lagere kosten

Een werkgever maakt meer kosten voor vaste medewerkers dan voor flexkrachten, zoals bijvoorbeeld de besparing door uitbesteding van werving en selectie, besparing op kosten voor introductie en opleiding, het voorkomen en tijdig ingrijpen op de jaarlijkse 12% mismatches tussen vacatures en professionals en een steilere leercurve bij de flexibele arbeidskracht. Daarnaast loopt de werkgever geen (financieel) risico bij ziekte van de uitzendkracht en wel in het geval van een vaste medewerker.

Dit zijn de uitkomsten van een wetenschappelijke studie die is uitgevoerd door Erasmus Research & Business Support (ERBS). Het doel van het onderzoek was om vast te stellen welke voordelen en besparingen flexibele arbeid heeft voor Nederland.