De Eerste Kamer is akkoord met de aanpassing van de Wet MinimumLoon en minimum vakantiebijslag. Hierdoor wordt per 1 juli 2017 de leeftijd van het volwassen Wettelijk MinimumLoon (WML) verlaagd van 23 naar 22 jaar (en op termijn naar 21 jaar). Verder wordt het Wettelijk Minimum JeugdLoon (WMJL) vanaf 18-jarige leeftijd stapsgewijs ook naar boven bijgesteld. Voor jongeren onder de 21 jaar in een MBO Leerwerktraject geldt de verhoging niet.

Meer- of minderwerk in de nieuwe Wet MinimumLoon

Op dit moment bepaald de Wet MinimumLoon dat als er minder gewerkt wordt dan de normale arbeidsduur in een sector, het van toepassing zijnde loon moet worden bijgesteld met de parttime factor. Echter, er was niet geregeld dat als er méér werd gewerkt dan de normale arbeidsduur in een sector, het loon ook evenredig naar boven kan worden bijgesteld. Dit belemmert de handhaving op het wettelijk minimum loon, aangezien mensen soms meer werken dan de normale arbeidsduur in een sector en toch slechts het fulltime loon betaald krijgen.

Met deze wetswijziging wordt geregeld dat als er meer wordt gewerkt dan de normale arbeidsduur in een sector, het Wettelijk MinimumLoon ook evenredig dient te worden verhoogd. Voor zover de sector waarin de werknemer werkt niet duidelijk heeft gemaakt om welke normale arbeidsduur het gaat, wordt nu wettelijk vastgelegd dat dan gerekend wordt met een normale arbeidsduur van 40 uur.

Ten slotte is geregeld dat dit zogenaamde meerwerk (meer uren dan de normale arbeidsduur in een sector) nog wel gebruikt kan worden voor een compensatie op een later moment, bijvoorbeeld voor de opbouw van extra betaald verlof.

Inhuren uitzendkrachten op basis van de Wet MinimumLoon

Wilt u (buitenlandse) uitzendkrachten inzetten? OrangeJobs Uitzendbureau biedt gekwalificeerd technisch personeel en hardwerkende productiekrachten uit binnen- en buitenland. Bel ons op telefoonnummer 0294 – 28 70 27 of laat een bericht achter op de website en wij bellen u terug.