De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft samen met de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, LBV en De Unie een akkoord bereikt over de nieuwe ABU CAO voor 770.000 werknemers.

De afspraken zijn in lijn met het nieuwe regeerakkoord en worden op dit moment besproken met de achterban. Directeur van de ABU Jurrien Koops is tevreden met de uitkomst: “De ABU hecht groot belang aan een kwalitatief goede cao met een lange looptijd. Het resultaat dat er nu ligt, geeft een prima balans tussen flexibiliteit en zekerheid. In lijn met wat het nieuwe kabinet wil. Daarnaast biedt dit resultaat een mooie basis voor het vervolg: één cao voor de uitzendbranche met als doel een gelijk speelveld voor de arbeidsvoorwaarden van alle uitzendkrachten.”

Wanneer zowel de ABU-leden als de vakbondsleden instemmen gaat de CAO per 5 november 2017 in. De CAO loopt tot en met 31 mei 2019, korter dan de gebruikelijke 5 jaar vanwege het voornemen om de ABU CAO en de NBBU CAO per 1 juni 2019 samen te voegen tot één algemene CAO voor de uitzendbranche.

Belangrijkste veranderingen nieuwe ABU CAO

Geen exclusiviteit voor werkgever
Uitzendkrachten hoeven niet meer exclusief voor één werkgever te werken, het aantal beschikbare uren dient in verhouding te staan tot het aantal te werken uren en de spreiding over de week. Hierdoor kan een uitzendkracht makkelijker meerdere banen naast elkaar hebben.

Juiste informatie inlenersbeloning
Uitzendbureaus worden verplicht om juiste en volledige informatie over de inlenersbeloning (loon, toeslagen, onkostenvergoedingen etc.) te verstrekken aan de uitzendkracht. Als de beloning niet klopt, kunnen uitzendkrachten met terugwerkende kracht nabetaling vorderen als geen juiste of complete informatie is verstrekt.

Vakantiedag erbij
Uitzendkrachten hadden 24 vakantiedagen en krijgen er een vakantiedag bij en hebben nu recht op 25 dagen op basis van fulltime dienstverband.

Duidelijkheid Uurloon en ADV-compensatie
Het uurloon en ADV-compensatie van de uitzendkracht wordt bepaald door de CAO van de inlener, wanneer de CAO van de inlener geen duidelijk kader geeft, geldt de nieuwe rekenregel in de ABU CAO.

Jeugdloon
De staffel van het jeugdloon wordt gelijk getrokken met de staffel die voor het wettelijk minimumjeugdloon geldt. Dit is van toepassing voor alle jongeren waar het ABU-loongebouw van toepassing is.

Buitenlandse uitzendkrachten
Voor 1 maart 2018 komt er een uniforme berekening van de huurprijs die geldt voor alle buitenlandse uitzendkrachten die gebruik maken van huisvesting. Daarnaast kunnen boetes alleen nog ingehouden worden van het loon wanneer er sprake is van een justitiële of bestuurlijke boete.

Uitzendkrachten inhuren? Let op CAO, certificering en kwalificaties

Staat u op het punt om een uitzendkracht in te huren? Let er dan op dat uw uitzendbureau over de juiste certificeringen beschikt en dat uitzendkrachten beschikken over de juiste kwalificaties. OrangeJobs is volledig gecertificeerd en helpt u graag bij het invullen van (tijdelijke) vacatures met personeel uit binnen- & buitenland. Bel ons op telefoonnummer 0294 – 28 70 27 of laat een bericht achter op de website en wij bellen u terug.