Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule, osoba, która chce mieszkać lub pracować w Holandii, jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Aby wesprzeć osoby o niskich dochodach, rząd holenderski oferuje dodatek do ubezpieczenia (zorgtoeslag). Jest to dofinansowanie ze strony rządu, które pokrywa część miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jakie są wymagania? Jaką kwotę mogę otrzymać? Jak mogę złożyć wniosek? Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji.

Healthcare allowance

Wymagania

Aby zakwalifikować się do otrzymania dodatku do ubezpieczenia, należy spełnić pewne wymagania. Wysokość dodatku zależy od dochodu, a rząd na podstawie dochodu oblicza wysokość składki, którą będziesz otrzymywać.

Aby uzyskać prawo do zasiłku zdrowotnego, musisz spełnić następujące warunki:

  • Musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.
  • Posiadanie obywatelstwa UE.
  • Twój roczny dochód nie może przekraczać określonej kwoty.
  • Twoje oszczędności/aktywa nie mogą przekraczać określonej kwoty.

W celu obliczenia wysokości dodatku do ubezpieczenia rząd holenderski rozróżnia pojęcia „bez partnera fiskalnego” i „z partnerem fiskalnym”.

  • Bez partnera fiskalnego: maksymalny dochód brutto 32 000 euro i maksymalnie 120 020 euro oszczędności (2022).
  • Z partnerem fiskalnym: maksymalny dochód brutto 41 000 euro i maksymalnie 151 767 euro oszczędności (2022).

Jaką kwotę możesz otrzymać?

Jak wiadomo, wysokość dodateku do ubezpieczenia zależy od dochodu i będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Możesz obliczyć swój zasiłek, wpisując swój roczny dochód za pomocą kalkulatora na stronie internetowej rządu holenderskiego. Możesz również skorzystać z poniższej tabeli, aby sprawdzić, ile zasiłku  będziesz otrzymywać.

Roczny dochód brutto Bez partnera fiskalnego Z partnerem fiskalnym
Brak dochodu €111 € 212
€ 22.000 €111 €212
€ 23.000 €104 €205
€ 24.000 €92 €194
€ 25.000 €87 €182
€ 26.000 €69 €171
€ 27.000 €58 €160
€ 28.000 €47 €148
€ 29.000 €35 €137
€ 30.000 €24 €126
€ 31.000 €13 €114
€ 32.000 €0 €103
€ 33.000 €0 €92
€ 34.000 €0 €80
€ 35.000 €0 €69
€ 36.000 €0 €58
€ 37.000 €0 €46
€ 38.000 €0 €35
€ 39.000 €0 € 24
€ 40.000 €0 €12
€ 41.000 lub więcej €0 €0

*obliczenia te dotyczą roku 2022

Jak złożyć wniosek o dodatek do ubezpieczenia?

Wniosek o przyznanie zasiłku na ubezpieczenie można złożyć w kilka sposobów:

  • Korzystanie z holenderskiego portalu Mijn toeslagen. Wystarczy mieć DigiD, aby się zalogować i wypełnić wszystkie dane.
  • Wizyta w lokalnym holenderskim urzędzie skarbowym.
  • Dzwoniąc pod numer 0800-0543. Jest to bezpłatny numer dostępny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 20:00 . W piątek w godzinach 8:00 – 17:00.