Agencja Pracy Orangejobs przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności chcemy wskazać jasne i skuteczne informacje o tym, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe. Robimy wszystko, aby chronić Twoją prywatność. Agencja Pracy Orangejobs zawsze przestrzega stosownych przepisów i regulacji, w tym ogólnego nadzoru ochrony danych.

Oznacza to że: 

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z celem w jakim je podajesz
 • Prosimy tylko o dane osobowe, które są niezbędnym minimum wymaganym do celów, dla których są przetwarzane
 • Prosimy o wyraźną zgodę podczas przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Podjmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
 • Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do celów, w których je dostarczyłeś
 • Mamy na celu abyś był świadomy swoich praw dotyczących danych osobowych, szanujemy je i proaktywnie informujemy o nich tutaj

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi po przeczytaniu naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

OrangeJobs B.V.
Hollandse Kade 9
1391 JD Abcoude

T 0294 – 28 70 27
F 0294 – 28 81 53

KVK: 30230454

info@orangejobs.nl

Dlaczego pytamy o Twoje dane osobowe i przetwarzamy je:

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Orangejobs w następujących celach:

 • Aby skontaktować się za pośrednictwem strony internetowej
 • Aby przedstawić Cie jako pracownika u poszczególnych klientów
 • Aby wysyłać Ci informacje o nowościach w branży
 • Aby wysyłać Ci informacje o ofertach pracy
 • Aby zabezpieczać naszą stronę 
 • Aby zbierać opinie

W związku z powyższymi celami możemy pytać o następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejsce zamieszkania
 • Funkcja
 • Miejsce pracy
 • Numer telefonu
 • E-mailadres
 • Płeć
 • Curriculum Vitae
 • IP adres

Przekazywanie danych osobom trzecim:
Dane które nam podajesz, przekazujemy osobom trzecim tylko w wypadku koniecznym do wypełnienia powyższych celów. Np. przekazujemy je osobom trzecim, aby:

 • wypełnić wakat u naszego klienta
 • dbać o środowisko internetowe/sieciowe
 • dbać o naszą (finansową) administrację
 • dbać o mailing za pośrednictwem Mailchimp
 • utrzymać i zarzadzać naszą stroną internetową

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych innym stronom, z którymi nie zawarliśmy umowy dotyczącej przetwarzania danych. Oczywiście dokonujemy niezbędnych ustaleń z tymi stronami (procesorami) w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Ponadto nie dostarczamy informacji, które przekazujesz innym stronom, chyba że jest to prawnie wymagane i dozwolone. Przykładem może być fakt, że policja żąda od nas (osobistych) danych w kontekście dochodzenia.W takim przypadku musimy współpracować i dlatego jesteśmy zobowiązani do przekazania tych informacji. Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Nie przekazujemy danych osobowych stronom spoza UE.

Małoletni:
Przetwarzamy niektóre dane małoletnich (osoby poniżej 16 roku życia) tylko jeżeli mamy na to pisemną zgodę rodzica, lub prawnego opiekuna. 

Okres przechowywania danych:
Orangejobs przechowuje dane osobowe, nie dłużej niż to konieczne w celu w jakim zostały przekazane i są wymagane według prawa.

Okres przechowywania poszczególnych danych osobowych:
Listy motywacyjne, CV, referencje & zaświadczenie o niekaralności: maksymalnie 1 rok od daty zakończenia procedury aplikacji
Korespondencja na temat promocji, zmiany stanowiska lub zwolnienia: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy
Raporty z terminowych rozmów o funkcjonowaniu i rozwoju pracownika: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy
Kopie świadectw pracy: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy
Raport Gatekeeper Act i korespondencja z UWV o chorobie: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy
Deklaracje podatku od wynagrodzenia: maksymalnie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się współpraca
Kopie dokumentów tożsamości: maksymalnie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się współpraca 
Umowy o pracę: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy
W przypadku konfiskat wynagrodzeń: maksymalnie do momentu anulowania rachunku płac
Administracja absencji: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy
Administracja absencji w związku z własnym ryzykiem od ubezpieczenia: maksymalnie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym miało miejsce ostatnie działanie w aktach
Administracja absencji w związku z własnym ryzykiem od programu wznowienia po cześciowej niezdolności do pracy: maksymalnie 10 lat od czasu trwania programu

Okres przechowywania danych dotyczących wynagrodzeń:
Dane adresowe (imie, nazwisko, adres zamieszkania): maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy
BSN (sofinumer): maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy
Dodatki do umowy dotyczące pracy i wynagrodzenia: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy
Data rozpoczęcia pracy: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy
Dni wolne, chorobowe: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy
Zobowiązania emerytalne: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy

Okres przechowywania dokumentów podatkowych:
Księga główna, administracja dłużników i wierzycieli oraz administracja płac: minimalnie 7 lat  
Faktury w związku z podatkiem od sprzedaży: minimalnie 7 lat 

Okres przechowywania pozostałych dokumentów:
Roczne rozliczenie i raport z audytów: minimalnie 7 lat
Rachunek zysków i strat: minimalnie 7 lat

Ochrona danych osobowych:
Aby chronić twoje dane osobowe przed bezprawnym przetwarzaniem, podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, np.;

 • wszyscy pracownicy Agencji Pracy OrangeJobs którzy mają wgląd do Twoich danych osobowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy,
 • używamy nazw użytkowników i regularnie zmienianych haseł we wszystkich naszych systemach
 • tworzymy kopie zapasowe danych osobowych, aby  w razie  fizycznych lub technicznych incydentów, móc je odzyskać
 • regularnie testujemy i oceniamy środki zabezpieczające i zaostrzamy je w razie potrzeby
 • nasi pracownicy zostali poinformowani o znaczeniu ochrony danych osobowych 

Prawa odnośnie Twoich danych osobowych
Masz prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych (lub ich części) przez nas lub przez osoby trzecie. Masz również prawo do tego, aby dane przekazane przez Ciebie zostały przesłane do Ciebie lub przez Ciebie bezpośrednio do innej strony. Możemy poprosić Cię o identyfikację, zanim będziemy mogli zastosować się do wyżej wymienionych żądań.

Zażalenia
Jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt. Jeśli niespodziewanie nie otrzymasz odpowiedzi na swoją skargę, zawsze masz prawo złożyć skargę do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych. Jest to organ nadzorczy w dziedzinie ochrony prywatności.

Poszukujesz pracy w Holandii?

Każdego dnia nowe oferty w branży budowlanej, metalurgicznej, produkcyjnej oraz logistycznej.

Sprawdź wszystkie nasze oferty