Wybór lub załatwienie ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii może być trudne. Jednak po przeczytaniu naszego poprzedniego artykułu powinieneś być w stanie samodzielnie załatwić sobie ubezpieczenie. Jeśli jednak masz z tym trudności, możesz się zapisać na ubezpieczenie zdrowotne w OrangeJobs.

orangejobs health insurance

Ubezpieczenie zdrowotne w OrangeJobs: Holland Zorg

OrangeJobs zapewnia ubezpieczenie zdrowotne u znanego ubezpieczyciela w Holandii: Holland Zorg. Holland Zorg oferuje odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników tymczasowych w Holandii. Świadczą oni następujące usługi:

  • Publiczne ubezpieczenie zdrowotne
  • Ubezpieczenie dodatkowe No Risk I (ryzyko własne 385 EUR rocznie)
  • Ubezpieczenie dodatkowe No Risk II

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne

  • Hospitalizacja
  • Opieka w nagłych wypadkach
  • Wizyty u miejscowego lekarza
  • I inne rzeczy, które są objęte pakietem podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie dodatkowe No Risk II

  • Pomoc stomatologiczna w nagłych wypadkach do maksymalnej kwoty 200,- EUR na rok
  • Repatriacja na terenie Europy w przypadku konieczności medycznej lub śmierci
  • Zwrot ustawowego wkładu własnego za leki

Zwroty

Poniżej znajduje się krótka informacja o refundacji No Risk II oraz zabiegów zdrowotnych refundowanych w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. W niektórych przypadkach musisz zapłacić składkę osobistą. Pełny przegląd refundacji znajduje się na stronie internetowej Holland Zorg.

Zwroty Ubezpieczenie uzupełniające Bez ryzyka II (2022)

Opis Wyjaśnienie
Pomoc stomatologiczna w nagłych wypadkach w Holandii

200,- euro rocznie

Zwrot kosztów przysługuje za opiekę, której nie można odłożyć na później. Jest to opieka niezbędna do uśmierzenia silnego bólu oraz w przypadku niemożności prawidłowego żucia.
Zwrot ustawowego wkładu własnego za leki w wysokości 250,- EUR. Nie płacisz ustawowej składki na leki.
Repatriacja (transport do domu) w Europie w przypadku śmierci Masz prawo do transportu swoich zwłok z miejsca zgonu w Holandii lub kraju, w którym czasowo przebywasz, do kraju pochodzenia. Masz również prawo do zwrotu kosztów organizacji takiego transportu.

(Tabela pobrana z HollandZorg.com)

Zabiegi opieki zdrowotnej refundowane w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego

Opis Ubezpieczenie podstawowe Wkład własny
Lekarz rodzinny tak nie
Opieka w szpitalu tak nie
Poza Holandią tak czasem
Opieka stomatologiczna (szczególne przypadki)

*Ubezpieczenie No Risk II zapewnia zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w nagłych wypadkach w Holandii do kwoty 200 EUR rocznie.

tak tak
Fizjoterapia <18 lat Maksymalnie 9/18 zabiegów na rok nie

(Tabela pobrana z HollandZorg.com)

Najczęściej zadawane pytania

Jak zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego w OrangeJobs?

Zawsze aktywnie pytamy, czy masz już ubezpieczenie zdrowotne lub czy chcesz skorzystać z oferowanego przez nas ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszego ubezpieczenia zdrowotnego, wyślemy wniosek do Holland Zorg.

Jaką kwotę muszę zapłacić?

Ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem Holand Zorg kosztuje 29,15 euro tygodniowo. OrangeJobs potrąca koszty ubezpieczenia zdrowotnego z Twojej tygodniowej pensji.

Czy można wystąpić o zasiłek zdrowotny?

Tak, istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek zdrowotny. Wysokość zasiłku zależy jednak od wysokości Twoich dochodów, więc może się zdarzyć, że nie otrzymasz pełnej kwoty.

Czy moje ubezpieczenie zdrowotne przestanie obowiązywać, gdy przestanę pracować w Holandii?

Tak. Gdy przestaniesz pracować w Holandii, poinformujemy Holland Zorg o zakończeniu ubezpieczenia zdrowotnego.