[update: 23 maart 2020]

Bericht aan onze medewerkers

Beste collega,

De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de wereld, het land, alle lagen van de bevolking en in alle sectoren. Dat geldt ook voor ons en het werk wat wij doen bij opdrachtgevers in de metaal en techniek en de productie en logistiek.

Jouw gezondheid is voor ons prioriteit 1

Daarom hebben wij verscherpte hygiënemaatregelen genomen op het werk en in onze woningen. Daarnaast zijn wij continue in afstemming met onze opdrachtgevers over de doorgang van werkzaamheden die in veiligheid kunnen gebeuren en houden we de situatie nauwlettend in de gaten via het RIVM en de maatregelen van de Nederlandse overheid.

De Nederlandse overheid heeft geadviseerd thuis te werken wanneer hier gelegenheid toe is. Deze gelegenheid hebben wij niet omdat wij fysiek werk verrichten. Werk wat in deze tijd juist van groot belang is wanneer je bijvoorbeeld werkt in de productie of logistieke sector, zodat alle winkels en supermarkten bevoorraad blijven.

Afstemming met opdrachtgevers

In afstemming met onze opdrachtgevers bepalen we voor ieder van onze medewerkers of de werkzaamheden in veiligheid en met voldoende afstand van elkaar kunnen plaatsvinden. Wanneer de werkzaamheden worden afgeschaald informeren we je persoonlijk over de consequenties. Wanneer de werkzaamheden in veiligheid kunnen worden voortgezet verwachten we je op de afgesproken werkdagen en-tijden.

Hygiënemaatregelen

Niemand van onze medewerkers heeft symptomen van het coronavirus. Mocht je luchtwegklachten en/of koorts krijgen, dan verzoeken we je telefonisch contact op te nemen met je accountmanager, huisarts en bedrijfsarts.

Jouw gezondheid heeft voor ons de allerhoogste prioriteit, daarom benadrukken we de volgende verscherpte hygiënemaatregelen om in je woning en op het werk te hanteren:

• Was regelmatig je handen met water en zeep of handgel (met alcohol)
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes, en gooi deze meteen weg na gebruik in de prullenbak
• Vermijd contact met zieke mensen (o.a. hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking)
• Schud geen handen en beperk ander direct contact
• Maak je woning regelmatig schoon (in het bijzonder deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranen)
• Neem tenminste 1,5 meter afstand van elkaar
• Neem contact op met je accountmanager voordat je naar het werk gaat bij gezondheidsklachten

Aanvullende maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen zijn deze aanvullende maatregelen op maandag 23 maart aangekondigd:

• Blijf zoveel mogelijk in je woning en ga alleen naar buiten voor werk, boodschappen of zorg voor anderen
• Een frisse neus halen kan, maar voeg je niet in het gezelschap van 3 personen of meer
• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen en vermijd sociale activiteiten
• Ook thuis geldt: maximaal 3 mensen op bezoek met behoud van de minimale afstand van 1,5 meter
• Een huisgenoot met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts? Dan blijft iedereen uit voorzorg thuis
• Alle bijeenkomsten met een vergunningsverplichting zijn verboden tot 1 juni en worden afgelast/verplaatst
• De overheid treedt streng op en de boetes zullen hoog zijn bij overtreding van deze maatregelen

Maatregelen OrangeJobs

Aan de hand van deze aanvullende maatregelen heeft OrangeJobs deze extra maatregelen getroffen:

• Wij hebben met al onze opdrachtgevers afgestemd dat geborgd is dat iedere medewerker in staat is om tenminste 1,5 meter afstand te bewaren van collega’s bij de uitvoering van het werk.

• Wij hebben onze huisvestingslocaties en de bezetting per woning zodanig verdeeld dat in alle woningen een minimale afstand van 1,5 meter tussen bewoners gegarandeerd is.

• Medewerkers met last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts zonderen zich af op hun eigen kamer. Vervolgens nemen zij telefonisch contact op met hun accountmanager en wanneer de klachten toenemen met de huisarts. Huisgenoten die niet ziek zijn zorgen voor de eerste levensbehoefte van de deze huisgenoot, waarbij geen contact plaatsvindt en tenminste 1,5 meter afstand geborgd is.

• Tot nader order is bezoek of visite in onze woningen verboden.

• Wij besteden extra aandacht aan de schoonmaak van onze woningen. Wanneer de schoonmaker de woning komt schoonmaken, dient iedereen zonder gezondheidsklachten het huis tijdelijk te verlaten.

• Tenslotte benadrukken we je eigen verantwoordelijkheid om je persoonlijke hygiëne in acht te nemen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de hygiëne in de woningen. Maak dagelijks de deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranen schoon.

Reisadvies

Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onder andere door reisbeperkingen in te voeren en landsgrenzen te sluiten. Aangezien OrangeJobs veel werkt met buitenlandse arbeidskrachten krijgen we veel vragen over de mogelijkheid om van Nederland naar hun thuisland te reizen en vice versa.

De maatregelen die de landen op reisgebied treffen zijn verschillend en de situatie kan (snel) veranderen. Voor meer informatie en actuele updates verwijzen we je naar de Nederlandse rijksoverheid met behulp van deze link. Daarnaast is het ook goed om de ontwikkelingen in je thuisland in de gaten te houden.

Vragen? Wij staan voor je klaar

Heb je vragen bij het lezen van dit bericht? Dan staan wij dag en nacht voor je klaar. Je kunt ons op werkdagen overdag bereiken op nummer 0294 – 28 70 27 of ten alle tijden via het directe mobiele nummer van je accountmanager.

Met vriendelijke groet,

Jean-Marc Langerak
Directeur OrangeJobs Uitzendbureau