[update: 23 maart 2020]

Bericht aan onze opdrachtgevers

Beste opdrachtgever,

De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de wereld, het land, alle lagen van de bevolking en alle sectoren. Het treft ook veel van onze opdrachtgevers. Wij hebben de afgelopen dagen contact gehad met u en onze andere opdrachtgevers in de metaal en techniek en de productie en logistiek om de impact van de overheidsmaatregelen te bespreken.

Impact bij onze opdrachtgevers

Er zijn opdrachtgevers die sterk afhankelijk zijn van de export of sectoren die momenteel hard geraakt worden, maar er zijn ook opdrachtgevers in de productie die juist nu moeten opschalen om bijvoorbeeld onze supermarkten van voorraad te blijven voorzien. Met ieder van onze opdrachtgevers staan wij in nauw contact over de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers en het op- en afschalen van personeel en de mogelijkheden hiertoe afhankelijk van de fase in het arbeidscontract.

Om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor het bedrijfsleven op te vangen heeft de overheid op 17 maart jl. een pakket aan noodmaatregelen aangekondigd. Lees hier het complete overzicht van alle noodmaatregelen.

Het is een onwerkelijke tijd die veel van ons vraagt en we weten niet hoe en wanneer dit eindigt. Weet dat u ook in deze bijzondere tijd op ons kan rekenen, net zoals u dat de afgelopen ruim 12,5 jaar ook heeft kunnen doen.

Intensief contact met onze medewerkers

Wij staan uiteraard ook in nauw contact met onze medewerkers, over hun gezondheid en hun thuissituatie. Zij zijn zich bewust van de hygiënemaatregelen in de woningen en op het werk en houden zich hier ook aan.

Onze Oost Europese medewerkers hebben in veel gevallen huis en haard verlaten om (tijdelijk) in Nederland te werken. U kunt zich voorstellen dat de wereldwijde uitbraak van het coronavirus voor hen ook onzekerheid met zich meebrengt over de thuissituatie. Een onzekerheid die wij niet volledig weg kunnen nemen, maar waarbij wel hen wel ondersteunen in wat wél mogelijk is.

Dit doen we bijvoorbeeld door hen goed te informeren en met elkaar in gesprek te blijven. Wij hebben goede wifi voorzieningen in de woningen, zodat zij dagelijks via bijvoorbeeld Skype in contact blijven met de familie in Oost Europa. Daarnaast zullen de woningen waarin onze medewerkers wonen vaker worden schoongemaakt.

De gezondheid en veiligheid van uw en onze medewerkers is prioriteit 1

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken hebben wij de volgende verscherpte hygiënemaatregelen gedeeld met onze medewerkers:
• Was regelmatig je handen met water en zeep of handgel (met alcohol)
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik in de prullenbak
• Vermijd contact met zieke mensen (o.a. hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking)
• Schud geen handen en beperk ander direct contact
• Maak je woning regelmatig schoon (in het bijzonder deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranen)
• Neem tenminste 1,5 meter afstand van elkaar en voeg je niet in het gezelschap van 3 personen of meer
• Neem bij gezondheidsklachten contact op met je accountmanager, huisarts en bedrijfsarts voordat je naar het werk gaat

Wij staan voor u klaar

De Nederlandse overheid heeft geadviseerd zo veel mogelijk thuis te werken wanneer hier gelegenheid toe is. Deze gelegenheid hebben wij veelal niet omdat onze medewerkers vaak fysiek werk bij u verrichten.

We volgen de ontwikkelingen en maatregelen dagelijks via het RIVM en de Nederlandse overheid en blijven intensief in contact met u zolang de situatie dit vraagt zodat uw en onze medewerkers het werk in veiligheid kunnen voortzetten.

Wanneer er een gezondheidsrisico dreigt of de situatie hierom vraagt, neem dan direct contact met ons op via algemene nummer 0294 – 28 70 27 of neem bel rechtstreeks met uw vaste accountmanager op het bij u bekende mobiele nummer.

Met vriendelijke groet,

Jean-Marc Langerak
Directeur OrangeJobs Uitzendbureau