De hoeveelheid werk voor uitzendkrachten is tussen half mei en midden juni explosief toegenomen. Het aantal uitzenduren steeg in die periode met 8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).