Wanneer je aan het werk gaat bij OrangeJobs maken we het jou zo makkelijk mogelijk, van het inschrijven als werkzoekende tot indiensttreding en het werken via onze opdrachtgever. Alle mogelijke vragen die je kan hebben, hebben we speciaal voor jou op een rij gezet. 

Inschrijven

Hoe schrijf ik me in bij OrangeJobs als werkzoekende?

Indien je een interessante en passende vacature op onze website ziet kun je hier direct op solliciteren. Dat kan je hier direct op solliciteren met een klik op de knop “solliciteer nu”, die onderaan de vacaturetekst staat vermeld. Zie je geen geschikte vacature, maar wil je je wel inschrijven dan kan dat via een “open sollicitatie”.  Je schrijft je in 1 minuut in en wij gaan direct op zoek naar passende banen. Vergeet niet je meest recente C.V. bij te voegen, zodat wij op zoek kunnen naar een baan die past bij jouw ervaring.

Wij nemen nog dezelfde dag contact met je op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en plannen een persoonlijk intakegesprek in op ons kantoor in Abcoude.

Hoe kom ik op de hoogte van nieuwe vacatures?

We kunnen je iedere 2 weken op de hoogte houden van de nieuwste vacatures. Meld je aan voor de OrangeJobs Jobalert en je ontvangt de meest recente vacatures automatisch in je mail.

Wat neem ik mee naar het intakegesprek bij OrangeJobs?

Wanneer wij een vacature voor je hebben, dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek gaan we wat dieper in op de baan om te bepalen of er een goede match is om je voor te stellen bij onze opdrachtgever. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen we je het volgende mee te nemen:

  • Een geldig identiteitskaart of paspoort
  • Een rijbewijs
  • Een bankpas
  • Relevante certificaten en diploma’s
  • De contactgegevens van je referenties

Wanneer je geen Nederlandse identiteit hebt dien je twee dingen mee te nemen:
1) Je legitimatie of verblijfsvergunning
2) Een document waar je BSN op staat, zoals een brief van de belastingdienst of zorgpas

Hoe schrijf ik me uit bij OrangeJobs?

Wil je niet langer bemiddeld worden door OrangeJobs, nu of in de toekomst, dan kun je je uiteraard uitschrijven. Stuur dan een e-mail naar jobs@orangejobs.nl of bel ons op telefoonnummer 0294-28 70 27. En in iedere Job Alert die we je sturen, heb je overigens ook altijd direct de mogelijkheid je weer uit te schrijven.

Inschrijven

Ik ga aan het werk via OrangeJobs, maar wie is mijn werkgever?

OrangeJobs is je werkgever, je bent bij ons in dienst en sluit ook met ons een arbeidsovereenkomst af. Wij regelen alle administratieve zaken en betalen jouw salaris uit. De opdrachtgever is het bedrijf waar je daadwerkelijk gaat werken. Deze heeft de leiding, stuurt aan, houdt toezicht, vertelt wat je werkzaamheden zijn en zorgt ervoor dat jouw werkplek veilig is. Iedere opdracht wordt vooraf door je contactpersoon met jou besproken. Daarnaast bevestigt OrangeJobs de gemaakte afspraken over een opdracht in een bevestiging van uitzending die we je per e-mail toesturen.

Meer dan de helft van onze medewerkers wordt bij goed functioneren na 1 jaar overgenomen door de opdrachtgever en bieden je een vast dienstverband. Daarmee kunnen we je ook een lange termijn perspectief bieden met de kans op een vast dienstverband.

Onder welke CAO val ik als uitzendkracht bij OrangeJobs?

OrangeJobs hanteert de ABU CAO en indien er, bij de opdrachtgever waar jij gaat werken, een specifieke CAO van kracht is zijn we verplicht de inlenersbeloning te volgen. Bekijk de volledige ABU CAO op de website van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen.

Wat houdt het ‘fasen systeem’ in binnen de ABU CAO?

OrangeJobs hanteert de ABU CAO en kent een zogenaamd fasen systeem. Het fasen systeem bestaat uit drie fasen:

Fase A
Je start bij aanvang van je dienstverband bij OrangeJobs in fase A.

Fase A duurt maximaal 78 gewerkte weken. Dat betekent dat je steeds werkzaam bent in Fase A zolang je nog niet in meer dan 78 weken hebt gewerkt. Elke week waarin je hebt gewerkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat je in een week werkt, is daarbij niet van belang. Ook maakt het niet uit bij hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt, als je steeds voor OrangeJobs werkt.

Je ontvangt alleen salaris over de daadwerkelijk door jou gewerkte uren. Als je niet werkt, ontvang je dus geen salaris, tenzij je verlof opneemt en je voldoende verlofuren hebt staan.

We werken in Fase A met een uitzendovereenkomst.
De duur van de opdracht is van tevoren nog niet vastgelegd en kan dus variëren. De overeenkomst eindigt wanneer één van de 3 partijen (uitzendkracht, opdrachtgever of OrangeJobs) de opdracht opzegt. Er wordt hierbij geen opzegtermijn gehanteerd. Echter vragen wij dit altijd wel in goed overleg te bespreken.

Heb je in totaal 78 weken gewerkt via OrangeJobs en daarmee fase A voltooid én blijf je werken via OrangeJobs, dan kom je in fase B terecht. De opbouw van het aantal gewerkte weken vervalt, zodra je meer dan 6 maanden niet OrangeJobs hebt gewerkt. In dat geval begint de telling opnieuw bij het begin van fase A.

Fase B
Fase B duurt maximaal 4 jaar. Je bent in fase B steeds werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd. In fase B mogen maximaal 6 detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Daarbij kan de duur per overeenkomst verschillen. Als je langer dan 2 jaar werkt in fase B, en je kan nog blijven werken voor OrangeJobs dan stroom je door naar fase C.

Fase C
Je bent in Fase C werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe geef ik mijn gewerkte uren door?

OrangeJobs werkt met een digitale urenregistratie. Download de app en voer iedere dag je uren in. Geen smartphone? Dan kun je de uren via een computer invoeren. De opdrachtgever accordeert de uren en jij krijgt je salaris wekelijks uitbetaald.

Bouw ik bij OrangeJobs ook vakantiedagen en vakantiegeld op?

Jazeker, je hebt recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Voor vakantiedagen geldt dat je bij een volledige 40-urige werkweek op jaarbasis 25 vakantiedagen opbouwt. Werk je minder dan 40 uur per week, dan worden jouw vakantiedagen naar evenredigheid berekend. Naast vakantiedagen bouw je als medewerker bij OrangeJobs ook vakantiegeld op. Je hebt recht op 8% vakantiegeld van het feitelijk loon over je gewerkte uren. De uitbetaling vindt jaarlijks plaats uiterlijk in de eerste week van juni. Op je loonstrook kun je zelf zien hoeveel vakantiedagen en vakantiegeld je tot dan toe hebt opgebouwd.

Ik wil een verlofaanvraag doen. Hoe werkt dat en krijg ik dan doorbetaald?

Het opnemen van verlof gaat altijd in overleg met je opdrachtgever én je contactpersoon bij OrangeJobs. Beiden dienen akkoord te gaan met je verlofaanvraag. Wanneer je je verlofaanvraag minimaal 4 weken van tevoren indient, dan bekijkt de opdrachtgever of de planning het toelaat en kan je aanvraag worden goedgekeurd.

Over ieder uur dat je werkt bouw je ook verlofuren op. Hoeveel uur verlof je hebt opgebouwd kun je zien op je loonstrook. Afhankelijk van hoeveel verlofuren je in de tussentijd hebt opgebouwd kunnen we dat, op jouw verzoek, ook doorbetalen. De keuze is dus aan jou!

Bouw ik ook pensioen op als ik werk via OrangeJobs?

Ben je 21 jaar of ouder, dan bouw je vanaf 26 gewerkte weken pensioen op via StiPP. Mocht je meer informatie willen of vragen hebben met betrekking tot jouw pensioen, ga dan naar de website van Stipp of neem contact op via telefoonnummer 088-0084060. Ze zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30-17:30 uur.

Salaris

Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?

Je salaris krijg je wekelijks uitbetaald op dinsdag, zodat het dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag al op je bankrekening staat. De betaling van de salarissen start in week 3, dus je loon van de gewerkte uren in week 1 wordt uitgekeerd in week 3, de uren van week 2 worden uitgekeerd in week 4, enzovoort.

Om je gewerkte uren goed en tijdig uit te betalen is het belangrijk dat jij de uren tijdig doorgeeft via de digitale urenregistratie. Iedere dag kun je op je app of via de website je gewerkte uren bijhouden en deze worden geaccordeerd bij de opdrachtgever.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Je hebt altijd toegang tot je loonstroken via je app waarop je ook je gewerkte uren invoert. Daarnaast mailen we je wekelijks een loonstrook na de salarisbetaling.

Kan ik een voorschot op mijn salaris aanvragen?

We willen graag met je meedenken en in uitzonderlijke gevallen kun je een voorschot aanvragen op je salaris. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij OrangeJobs op telefoonnummer 0294 – 28 70 27.

Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

Je jaaropgave ontvang je eind januari of uiterlijk begin februari per mail in je mail.

Ziekte

Ik ben ziek, wat moet ik doen?

Ben je ziek? Bel dan direct met de opdrachtgever voor aanvang van je werkzaamheden én bel OrangeJobs vóór 9.00 uur op telefoonnummer 0294 – 28 70 27 om ons te informeren. Het is van belang je altijd zelf telefonisch ziek te melden. Een eventuele ziekmelding per sms, whatsapp of e-mail is niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.

Iedere dag dat je ziek bent ben je verantwoordelijk om ons op de hoogte te brengen van de voortgang, totdat je beter bent en weer aan het werk kunt.

Controle en bereikbaarheid bij ziekte

Wanneer je ziek gemeld bent dien je telefonisch bereikbaar te zijn en op je je huisadres te verblijven. Indien je tijdens ziekte op een ander adres verblijft c.q. op een ander telefoonnummer bereikbaar bent dan bij ons bekend, dien je tijdig aan ons en je opdrachtgever door te geven.

Wanneer wij je bij ziekte niet kunnen bereiken en/of je verblijft niet op het adres wat bij ons bekend is, dan heeft OrangeJobs het recht om je ziekmelding niet te accepteren en/of de ziekte uitkering niet te betalen.

Krijg ik doorbetaald tijdens ziekte?

Je eerste ziektedag is een wachtdag, wat betekent dat je op dag één geen recht hebt op loondoorbetaling. Vanaf de tweede ziektedag heb je dit wel en ontvang je een ziekte uitkering. Dit geldt voor alle fasen (A/B/C).

Fase A
Gedurende de eerste kalenderweek (maandag t/m zondag) van de eerste ziekteweek ontvang je een uitkering van OrangeJobs van 91% van het gemiddelde dagloon. Indien je na de eerste kalenderweek nog steeds ziek bent, wordt je per maandag van de tweede ziekteweek uit dienst gemeld en overgedragen aan het UWV. Het UWV zal dan vanaf de tweede ziekteweek de verplichting van het doorbetalen bij ziekte overnemen en uitvoeren. Via het UWV ontvangt de werknemer een ziekte-uitkering van 70% over het gemiddelde dagloon. Als je je ziektegeld van het UWV ontvangt, houd er dan rekening mee dat het ongeveer 6 weken duurt.

Fase B & C
Wanneer je een Fase B of C contract hebt ontvang je gedurende het eerste ziektejaar en voor zover de arbeidsovereenkomst voortduurt 91% van het overeengekomen loon. Het tweede ziektejaar krijg je 80% van het berekende dagloon uitgekeerd.

Hoe meld ik me weer beter?

Voel je je weer beter, meld het ons dan direct en niet pas wanneer je weer gaat werken. Bel je opdrachtgever om hem/haar te informeren en neem contact met OrangeJobs op via telefoonnummer 0294 – 28 70 27.

Indien je een ziekte uitkering van het UWV ontvangt, dien je ons én het UWV te informeren dat je weer beter bent.  Wij zullen vervolgens in overleg kijken wanneer je je werk weer kunt hervatten of – bij lang verzuim – bekijken welke vacature bij je bij onze opdrachtgevers zou kunnen vervullen.