De uitbraak van het coronavirus heeft dit jaar grote impact gehad op de wereld, het land, alle lagen van de bevolking en alle sectoren. Direct vanaf de uitbraak dit voorjaar hebben wij intensief contact gehad met onze opdrachtgevers en onze medewerkers over de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maatregelen om de veiligheid en gezondheid te borgen

De maatregelen die wij hebben genomen gaan in veel gevallen verder dan de overheidsmaatregelen. Niet alleen maatregelen gericht op het veilig kunnen werken op de werkplek, maar aangezien onze medewerkers in veel gevallen in onze woningen verblijven en gebruik maken van onze auto’s hebben wij deze maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid te borgen.

Groot compliment voor onze opdrachtgevers en medewerkers

Kortom, wij doen op alle fronten al het mogelijke wat binnen onze macht ligt om op een veilige, gezonde en verantwoordelijke manier te kunnen werken. Mede dankzij deze maatregelen en de naleving hiervan konden onze opdrachtgevers hun bedrijfsvoering gelukkig voortzetten.

OrangeJobs directeur Jean-Marc Langerak heeft deze zomer dit interview gegeven waarin hij benoemd hoe OrangeJobs omgaat met de corona maatregen. Dit kan alleen met een goede samenwerking en daarom een groot compliment naar onze opdrachtgevers en medewerkers voor jullie flexibiliteit, meedenken en naleving.

Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten

Op 14 december jl. heeft Minister-president Rutte de lockdown periode aangekondigd van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Dit vraagt van ons allemaal dat we deze strikte maatregelen moeten naleven om gezamenlijk te werken aan een perspectief om in de nabije toekomst weer in gezondheid en vrijheid te kunnen werken en leven. Ook in het nieuwe jaar zullen wij dan ook blijven handelen volgens de landelijke RIVM regels en het ABU Corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten.