Algemene Bond Uitzendorganisaties (ABU)

OrangeJobs is lid van de ABU (de Algemene Bond Uitzendorganisaties). De ABU is, met ruim 370 leden, dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. OrangeJobs wordt door de ABU periodiek gescreend door een Controlerende Instelling (CI) en OrangeJobs werkt volgens strenge gedragsregels waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is.

Logo ABU

Download ons ABU certificaat

Bekijk de website van de Algemene Bond Uitzendorganisaties (ABU)

<< Terug naar certificeringen