NEN 4400

OrangeJobs is NEN 4400 gecertificeerd. Hiermee bewijst OrangeJobs dat de (personeels)administratie op orde is, op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting af wordt gedragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Daarmee biedt OrangeJobs de beste bescherming tegen fraude en illegaliteit in de branche.

Download ons NEN certificaat

Bekijk de website van de SNA

<< Terug naar certificeringen