Uitzendbanen houden bedrijven flexibel, innovatief en krachtig en biedt werknemers de kans om in te stromen en ervaring op te doen. De NBBU liet de AWVN een onderzoek verrichten naar de vraag welke waarde flexibele inzet heeft voor ondernemingen, lees de uitkomsten van het onderzoek in dit artikel.

Wanneer worden uitzendbureaus ingezet?

Ruim 8 op de 10 organisaties (85%) maken gebruik van uitzendbureaus om (tijdelijke) vacatures in te vullen. Bijna de helft (43%) maakt daarnaast regelmatig gebruik van een ZZP’er. De tevredenheid is groot over de inzet van payrollbedrijven, contractors & uitzendbureaus. Uitzendkrachten lossen vooral fluctuaties en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes op, met name in productie-, logistiek- en administratief werk. Zzp’ers en gedetacheerden dragen benodigde specialistische kennis aan of verrichten ondersteunende taken in ICT, HR, management en marketing.

Wat als er geen flexibel personeel zou zijn?

Ruim driekwart (76%) van de organisaties vreest voor een stijging van de werkdruk wanneer er geen inzet van flexibel personeel zou zijn. Daarnaast denkt een derde (33%) dat het ziekteverzuim toeneemt zonder inzet van flexkrachten. Bijna een kwart (24%) vreest in te boeten aan kwaliteit en bijna een vijfde (19%) ziet dat ook met zijn innovatieve kracht gebeuren. Tot slot overwegen bijna 2 op de 10 organisaties (18%) in deze situatie zijn bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen.

Het alternatief voor flexkrachten

Wanneer er geen flexibel personeel mogelijk zou zijn, zullen ondernemingen vaker met bepaalde tijdcontracten werken, een eigen flexpool opzetten of personeel uitwisselen met andere organisaties. De huidige wet- en regelgeving vormt de grootste belemmering om flexibele arbeid in te zetten. Aanpassing daarvan – onder andere vervanging van de Wet DBA wordt genoemd – is dan ook een randvoorwaarde voor een positieve bijdrage van flexibele arbeid.

Daling werkloosheid sinds 2014

De inzet van flexibel personeel is en blijft dus noodzakelijk vanwege de onvoorspelbaarheid in werkaanbod, opvang van ziekte en de (tijdelijke) behoefte benodigde specialistische kennis en vaardigheden.

Wilt u flexibel personeel inzetten?

Wilt u (tijdelijk) flexibel personeel inzetten? OrangeJobs Uitzendbureau biedt gekwalificeerd technisch personeel en hardwerkende productiekrachten uit binnen- en buitenland. Bel ons op telefoonnummer 0294 – 28 70 27 of laat een bericht achter op de website en wij bellen u terug.