Technisch uitzendbureau

Toename Pools technisch personeel

Werkgevers in Nederland verwachten dat de werkgelegenheid in kwartaal drie 2017 verder blijft groeien. Er is met name een groeiende behoefte aan technisch personeel, maar deze zijn in Nederland lastig te vinden.

Lees hier verder

kracht flexibel personeel stijging

De grootste groei in uitzendbanen

In het eerste kwartaal van 2017 groeide het totaal aantal banen met 56.000. Daarnaast waren er in het eerste kwartaal 13.000 openstaande vacatures. De uitzendbranche had het grootste aandeel in de banengroei.

Lees hier verder

belangrijke trends arbeidsmarkt

Flexibel personeel in de lift

Flexibel personeel is in lift nu de Nederlandse economie groeit. In alle sectoren neemt de vraagt naar flexibel personeel toe, in de zakelijke dienstverlening neemt de vraag dit jaar alleen al toe met naar verwachting 6,5% en volgend jaar nog eens met 5,5%.

Lees hier verder

productiekracht

De positieve effecten van uitzendkrachten

Nederland telt 700.000 uitzendkrachten, uit onderzoek blijkt dat uitzendkrachten jaarlijks twee miljard euro opleveren voor de economie. Daarnaast zijn er nog 4 grote positieve effecten voor werkgevers wanneer uitzendkrachten worden ingehuurd.

Lees hier verder

kracht flexibel personeel stijging

Banengroei in 2017 & daling werkloosheid

De Nederlandse economie groeit in 2017 verder door en de werkloosheidsdaling blijft zich verder voortzetten. Waar in 2016 nog 6% van de beroepsbevolking werkzoekend was, zal dit in 2017 naar verwachting uitkomen op 5,2%. De uitzendbranche is een belangrijke motor voor een (verdere) banengroei, maar de spanning op de arbeidsmarkt neemt wel toe.

Lees hier verder

bouw pijpen

Vergelijk uw flexibele schil met Nederland

Wat is het percentage flexkrachten in uw organisatie? De flexibele schil in Nederland is gemiddeld 38%. Uitzendkrachten worden ingezet in alle sectoren van de economie en met name in de productie, industrie, vervoer & opslag en bouw. Het aantal flexkrachten dat langer dan een jaar op uitzendbasis werkt is eveneens gestegen. Deze trend begon in 2008–2009 en breidde zich uit vanaf 2011–2012.

Lees hier verder

bouwvakker bouwplaats helm bouw

Lage-inkomensvoordeel

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100 – 125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.

Lees hier verder