kracht flexibel personeel stijging

Banengroei in 2017 & daling werkloosheid

De Nederlandse economie groeit in 2017 verder door en de werkloosheidsdaling blijft zich verder voortzetten. Waar in 2016 nog 6% van de beroepsbevolking werkzoekend was, zal dit in 2017 naar verwachting uitkomen op 5,2%. De uitzendbranche is een belangrijke motor voor een (verdere) banengroei, maar de spanning op de arbeidsmarkt neemt wel toe.

Lees hier verder

bouw pijpen

Vergelijk uw flexibele schil met Nederland

Wat is het percentage flexkrachten in uw organisatie? De flexibele schil in Nederland is gemiddeld 38%. Uitzendkrachten worden ingezet in alle sectoren van de economie en met name in de productie, industrie, vervoer & opslag en bouw. Het aantal flexkrachten dat langer dan een jaar op uitzendbasis werkt is eveneens gestegen. Deze trend begon in 2008–2009 en breidde zich uit vanaf 2011–2012.

Lees hier verder

bouwvakker bouwplaats helm bouw

Lage-inkomensvoordeel

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100 – 125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.

Lees hier verder

flexibel personeel

Flexibel werken in organisaties

Ruim 8 op de 10 organisaties in Nederland werkt al met een flexibele schil en de verwachting is dat het aantal flexwerkers de komende jaren verder zal toenemen. Veel organisaties zien een flexibele schil als een voorwaarde voor continuïteit, tevreden klanten en beheersbare kosten.

Lees hier verder

henk kamp duim omhoog politiek

Werkloosheid daalt steeds verder

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met 13.000 per maand af en kwam in oktober uit op 502.000, oftewel 5,6% van de beroepsbevolking. Hiermee daalt de werkloosheid na de zomer steeds verder. Het aantal werkenden neemt toe en met name 45-plussers zijn weer vaker aan het werk.

Lees hier verder

binnenhof torentje den haag gebouwen water skyline

Verbod inhouding minimumloon

In de wet Aanpak Schijnconstructies is geregeld dat er vanaf 1 januari 2017 een verbod is op verrekeningen op het minimumloon. Veel malafide en niet gecertificeerde uitzendbureaus hielden ondoorzichtige inhoudingen in op het loon van bijvoorbeeld Poolse uitzendkrachten. Om dit tegen te gaan zijn verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet meer toegestaan.

Lees hier verder

belangrijke trends arbeidsmarkt

Groei flexibele schil door detachering

Vaak kijken we naar het buitenland om trends te ontdekken. Net als in Nederland is in Amerika het aantal flexibele banen in de afgelopen jaren toegenomen. Waar de verwachting was dat ‘gig workers’ zou toenemen is dit niet het geval, flexwerkers worden nog altijd het meest via detachering geplaatst.

Lees hier verder

lasser foto gezicht

Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Het kabinet trekt 68 miljoen uit om de werkloosheid onder vijftigplussers te bestrijden met het actieplan Perspectief voor vijftigplussers, met als doel om werknemers van vijftig jaar en ouder te helpen bij het vinden van werk en daarnaast werkgevers te stimuleren om hen aan te nemen.

Lees hier verder