flexibel personeel

Flexibel werken in organisaties

Ruim 8 op de 10 organisaties in Nederland werkt al met een flexibele schil en de verwachting is dat het aantal flexwerkers de komende jaren verder zal toenemen. Veel organisaties zien een flexibele schil als een voorwaarde voor continuïteit, tevreden klanten en beheersbare kosten.

Lees hier verder

henk kamp duim omhoog politiek

Werkloosheid daalt steeds verder

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met 13.000 per maand af en kwam in oktober uit op 502.000, oftewel 5,6% van de beroepsbevolking. Hiermee daalt de werkloosheid na de zomer steeds verder. Het aantal werkenden neemt toe en met name 45-plussers zijn weer vaker aan het werk.

Lees hier verder

binnenhof torentje den haag gebouwen water skyline

Verbod inhouding minimumloon

In de wet Aanpak Schijnconstructies is geregeld dat er vanaf 1 januari 2017 een verbod is op verrekeningen op het minimumloon. Veel malafide en niet gecertificeerde uitzendbureaus hielden ondoorzichtige inhoudingen in op het loon van bijvoorbeeld Poolse uitzendkrachten. Om dit tegen te gaan zijn verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet meer toegestaan.

Lees hier verder

belangrijke trends arbeidsmarkt

Groei flexibele schil door detachering

Vaak kijken we naar het buitenland om trends te ontdekken. Net als in Nederland is in Amerika het aantal flexibele banen in de afgelopen jaren toegenomen. Waar de verwachting was dat ‘gig workers’ zou toenemen is dit niet het geval, flexwerkers worden nog altijd het meest via detachering geplaatst.

Lees hier verder

lasser foto gezicht

Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Het kabinet trekt 68 miljoen uit om de werkloosheid onder vijftigplussers te bestrijden met het actieplan Perspectief voor vijftigplussers, met als doel om werknemers van vijftig jaar en ouder te helpen bij het vinden van werk en daarnaast werkgevers te stimuleren om hen aan te nemen.

Lees hier verder

productiemedewerker machine worst food voedsel branche

Maatregelen aanpak Jeugdwerkloosheid in 2017

De economie trekt aan, maar het aantal werkzoekenden onder jongeren is relatief hoog. Om ook hen aan een baan te helpen wordt de aanpak jeugdwerkloosheid doorgezet in 2017. Het kabinet wil met verschillende maatregelen in 2017 de kans op werk voor jongeren te vergroten.

Lees hier verder

kracht flexibel personeel stijging

Uitzendkrachten motor in banengroei

Volgens het CBS is de flexibele schil in tien jaar gegroeid van een kwart naar een derde van de totale beroepsbevolking. De uitzendbranche heeft een belangrijke rol als motor voor de banengroei.

Lees hier verder

lasser foto gezicht

Vraag naar Poolse uitzendkracht neemt toe

De OESO stelt dat Nederland de komende jaren dringend Poolse uitzendkrachten met de juiste vaardigheden nodig heeft om de economie draaiend te houden. De vraag naar gekwalificeerd en lager geschoold personeel zal aanzienlijk groter zijn dan het aanbod.

Lees hier verder

Infographic modelovereenkomst VAR wisseling vervangt vervanging tijdlijn timeline zzp eigen onderneming eenmanszaak

2 op 3 uitzendbureaus werkt met modelovereenkomst Wet DBA

Bijna 2 op de 3 uitzendbureaus werkt met modelovereenkomsten, maar 9 op de 10 voorziet grote knelpunten nu de Wet DBA zijn intrede heeft gedaan. 1 op de 6 ZZP’ers verwacht minder ingehuurd te worden en inderdaad verwacht 1 op de 7 opdrachtgevers minder ZZP’ers in te huren.

Lees hier verder